سی و هفتمین سه شنبه بدون خودرو به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد

سی و هفتمین سه شنبه بدون خودرو به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد